root/html/licence.txt @ 5:71c6de7f0a38

Revision 5:71c6de7f0a38, 234 bytes (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 11 years ago)

Licence (žádná), historie SQL příkazů, drobnosti v CSS.

RevLine 
[5]1Tento HTML návrh aplikace „SQL Výuka“ není šířen pod žádnou zvláštní licencí.
2Nejste tedy oprávněni ho volně použít.
3Až výsledná aplikace bude svobodný software s jasně určenou licencí.
4
5František Kučera
Note: See TracBrowser for help on using the browser.