Timeline


and

03/30/12:

15:35 Changeset [16:290074b53aca] by František Kučera <franta-hg@…>
netbeans, ant
15:35 Changeset [15:9175a185d9c0] by František Kučera <franta-hg@…>
Ukládání seznamu zkušebních příjemců → nemusejí se zadávat pokaždé znovu.
15:20 Changeset [14:3a12bd9312b1] by František Kučera <franta-hg@…>
Doplňování jména a adresy odesílatele na základě hodnot „odpovědět komu“ …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.