Show
Ignore:
Timestamp:
01/14/12 22:52:24 (7 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

ROT13 – šifrování #18: lepší titulek.

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • šablona/makra/šifra.xsl

  r84 r88  
  3636        <xsl:template match="m:šifra"> 
  3737                <xsl:variable name="šifra-id">šifra-<xsl:number level="any"/></xsl:variable> 
  38                 <span class="rot13" title="Tento text je „zašifrován“ algoritmem Rot13, abyste si ho omylem nepřečetli. Pokud číst chcete, klikněte na tlačítko"> 
   38                <span class="rot13" title="Tento text je „zašifrován“ algoritmem Rot13, abyste si ho omylem nepřečetli. Pokud číst chcete, klikněte na tlačítko ↹."> 
  3939                        <span id="{$šifra-id}"><xsl:value-of select="m:rot13(text())"/></span> 
  4040                        <a onclick="javascipt:xwg.rot13('{$šifra-id}'); return false;" href="#{encode-for-uri(' &gt;&gt; zobrazí „zašifrovaný“ text &lt;&lt;')}">↹</a>