Timeline


and

05/04/11:

00:38 FAQ edited by fiki
Ant: napovídání tabulátorem (diff)

05/02/11:

01:40 vlastnosti edited by fiki
odkaz na makra (diff)

05/01/11:

01:28 xmlns/java created by fiki
Java funkce pro zjištění data poslední úpravy souboru.
01:24 xmlns edited by fiki
(diff)
01:18 xmlns created by fiki
01:14 xmlns/makro edited by fiki
ukázka makra (diff)
01:08 FAQ edited by fiki
zvýraznění XML syntaxe (diff)

04/30/11:

20:20 Changeset [19:b81b96475fe0] by František Kučera <franta-hg@…>
Vyčlenění uživatelských maker do samostatného souboru: #8
19:43 xmlns/konfigurace edited by fiki
(diff)
19:43 xmlns/strana edited by fiki
(diff)
19:43 xmlns/makro edited by fiki
(diff)
19:42 xmlns/makro created by fiki
19:41 Ticket #11 (Validace vstupu, XSD) created by fiki
Napsat specifikaci formátu a XML Schémata. […]
19:38 xmlns/konfigurace created by fiki
xmlns:k
19:37 xmlns/strana created by fiki
xmlns:s
19:34 Changeset [18:45e41566f8a6] by František Kučera <franta-hg@…>
Nové jmenné prostory: „s“ a „k“ místo „g“.
18:16 WikiStart edited by fiki
(diff)
18:15 InstalacePoužití edited by fiki
odkaz na záložní hg (diff)
18:14 WikiStart edited by fiki
odkaz na záložní hg (diff)
17:06 Changeset [17:02bad17b4590] by František Kučera <franta-hg@…>
Logo v záhlaví → odkaz na titulní stránku (makro pro interní odkazy).
15:31 Autor edited by fiki
(diff)
15:27 Autor edited by fiki
(diff)
15:23 FAQ edited by fiki
(diff)
15:14 FAQ edited by fiki
(diff)
15:13 WikiStart edited by fiki
(diff)
15:12 WikiStart edited by fiki
(diff)
13:40 prohlížeče edited by fiki
Firefox, Chromium, rekonq + Opera, Safari, MSIE (diff)
13:38 msie.png attached to prohlížeče by fiki
Internet Explorer 8
13:38 safari.png attached to prohlížeče by fiki
Safari 5
13:37 opera.png attached to prohlížeče by fiki
Oepra 11
12:48 Changeset [16:addd255c39c9] by František Kučera <franta-hg@…>
makro měřák: podpora zaostalých prohlížečů
12:37 prohlížeče edited by fiki
(diff)
12:31 prohlížeče edited by fiki
ukázky obrazovek (diff)
12:20 prohlížeče edited by fiki
(diff)
12:19 rekonq.png attached to prohlížeče by fiki
rekonq 0.6.1
12:19 chromium.png attached to prohlížeče by fiki
Chromium 10
12:19 firefox.png attached to prohlížeče by fiki
Firefox 4
12:18 prohlížeče edited by fiki
(diff)
12:12 prohlížeče created by fiki

04/28/11:

00:46 FAQ edited by fiki
(diff)
00:39 FAQ edited by fiki
Podpora zaostalých prohlížečů (diff)
00:16 Changeset [15:cfb2fc0ca242] by František Kučera <franta-hg@…>
Volitelná podpora zaostalých prohlížečů (MSIE).
00:16 Changeset [14:ab73332ab407] by František Kučera <franta-hg@…>
Logo/hlavička
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.