Custom Query (12 matches)

Filters
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 3 of 12)

1 2 3 4
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#13 vyřešeno Diagramy fiki fiki

Reported by fiki, 9 years ago.

description

Umožnit vkládání diagramů – na stránce použijeme makro <m:diagram/> a v něm data ve formátu dot – generátor z něj vyrobí pomocí programu  Graphviz obrázek ve formátu SVG nebo PNG a vloží do XHTML stránky.

#4 vyřešeno FAQ a úvodní stránka fiki fiki

Reported by fiki, 9 years ago.

description

Napsat stručný FAQ a úvodní stránku – motivace, technologie, logo

#1 vyřešeno Generování hlavní nabídky fiki fiki

Reported by fiki, 9 years ago.

description

Ke každé nabídce je potřeba vygenerovat boční nabídku, která bude obsahovat odkazy na ostatní stránky.

1 2 3 4
Note: See TracQuery for help on using queries.