root/vstup/kontakt.xml @ 4:1bb39595a51c

Revision 4:1bb39595a51c, 325 bytes (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 9 years ago)

genrování hlavní nabídky #1
Stránky, které mají být v nabídce, musí obsahovat značku <pořadí>123</pořadí>,
podle které se pak položky řadí.

Line 
1<stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
2        <nadpis>Kontakt</nadpis>
3        <perex>Kde nás najdete.</perex>
4        <pořadí>60</pořadí>
5        <text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
6                <p>
7                        Polární 128<br/>
8                        Tučňákova Lhota<br/>
9                        Česká republika
10        </p>
11    </text>
12
13</stránka>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.