root/analýza/princip.dot @ 6:801a8935caf7

Revision 6:801a8935caf7, 378 bytes (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 9 years ago)

Java funkce pro zjištění poslední úpravy souboru, Atom agregace, konfigurační soubor webu.

Line 
1digraph princip {
2    rankdir=LR
3
4    gen         [label="Generátor\n(Ant: build.xml)" shape="box"]
5    xml         [label="Texty v XML"]
6    xhtml       [label="XHTML web"]
7    xslt        [label="XSLT šablony"]
8
9    atom        [label="Atom"]
10    rss         [label="RSS"]
11    sitemap     [label="sitemap.xml"]
12
13    xml -> gen;
14    xslt -> gen;
15
16    gen -> xhtml;
17    gen -> atom;
18    gen -> rss;
19    gen -> sitemap;
20}
Note: See TracBrowser for help on using the browser.