Timeline


and

07/18/09:

17:46 Changeset [53:c06dfb1a2678] by František Kučera <franta-hg@…>
Drobnost: search_path TO…
17:28 Changeset [52:0eeae8c247cc] by František Kučera <franta-hg@…>
Lepší řešení #3 – uživatel může zadat neomezeně příkazů, které nevracejí …
17:22 Ticket #3 (Vícenásobné výsledkové sady) closed by fiki
vyřešeno: Uživatel může zadat jeden příkaz, který nevrací výsledkovou sadu (typicky …
17:16 Changeset [51:bc821c6d090c] by František Kučera <franta-hg@…>
Oprava #3 – uživatel může zadat příkaz, který nevrací výsledkovou sadu …

07/14/09:

18:08 Changeset [50:1eb68e2ac637] by František Kučera <franta-hg@…>
Svislý posuvník pro nápovědní pole.
16:51 Changeset [49:083966fa9d9d] by František Kučera <franta-hg@…>
Model databáze: javascript, css a obrázky pro zobrazování stromové …

07/11/09:

22:23 WikiStart edited by fiki
(diff)
22:22 Ticket #12 (Generátor modelu databáze) created by fiki
Napsat generátor modelu databáze – generátor HTML, které se bude …

07/07/09:

22:55 Changeset [48:7d3afd3cd47d] by František Kučera <franta-hg@…>
Oprava JavaScriptu?: přizpůsobení validnímu XHTML (id místo name u …
22:48 Changeset [47:da0e047d4a80] by František Kučera <franta-hg@…>
Oprava XHTML – validita zkontrolována na demo-2.sql-vyuka.cz :-)

07/05/09:

17:56 WikiStart edited by fiki
(diff)

07/01/09:

20:58 Changeset [46:da0e675db1cf] by fiki@…
Správné české uvozovky u „citátů“. Přechod na Netbeans 6.7
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.