Custom Query (7 matches)

Filters
 
Columns

Show under each result:


Resolution: vyřešeno (6 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#1 Licence AGPL fiki úkol blokuje Celá aplikace 1.0
#2 Escapování HTML fiki úkol blokuje Serverová Java 1.0
#10 Nápověda – průvodce fiki úkol blokuje Celá aplikace 1.0
#8 Tipy, citáty a odkazy fiki úkol kritické Datový model aplikace 1.0
#3 Vícenásobné výsledkové sady fiki úkol nepodstatné Serverová Java 1.0
#5 Ajaxové JSP fiki úkol zanedbatelné Serverová Java 1.0

Resolution: není chyba (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#6 Formátování SQL fiki úkol nepodstatné Serverová Java 1.0
Note: See TracQuery for help on using queries.