Custom Query (6 matches)

Filters
 
Columns

Show under each result:


Status: accepted (3 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#17 Portovat na Jetty fiki úkol blokuje Celá aplikace 1.0
#15 Tlačítka vpřed a zpět fungují jen ve Firefoxu fiki chyba významné HTML a JavaScript 1.0
#11 Chyba formátování a Accept-Language fiki chyba nepodstatné Serverová Java 1.0

Status: new (3 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#18 Balíček pro debian fiki úkol blokuje Celá aplikace 1.0
#19 Anglická lokalizace fiki úkol blokuje Celá aplikace 1.0
#13 Internet Explorer fiki chyba nepodstatné HTML a JavaScript 1.0
Note: See TracQuery for help on using queries.