root/html/hlavni.js @ 3:35e9706113b0

Revision 3:35e9706113b0, 1.8 KB (checked in by František Kučera <franta-hg@…>, 10 years ago)

Obrázkové tlačítko pro vykonání SQL dotazu.

Line 
1/** ID html prvků */
2const vstupniPole = 'vstupniPole';
3const vystupniPole = 'vystupniPole';
4const napovedniPole = 'napovedniPole';
5
6
7/**
8 * Aby to fungovalo i v MSIE 6.
9 * @return AJAXový objekt.
10 */
11function getXmlHttpRequestObject() {
12    if (window.XMLHttpRequest) {
13        return new XMLHttpRequest();
14    } else if(window.ActiveXObject) {
15        return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
16    } else {
17        alert("Váš prohlížeč nepodporuje AJAX. Pořiďte si méně zastaralý prohlížeč, nejlépe Firefox.");
18        return null;
19    }
20}
21
22/** Náš AJAXový objekt. */
23var ajax = getXmlHttpRequestObject();
24
25/**
26 * Vrací vstup od uživatele.
27 * @return SQL příkaz zadaný uživatelem.
28 **/
29function getSQL() {
30    return document.getElementById(vstupniPole).innerHTML;
31}
32
33/**
34 * Zobrazí text na požadovaném místě.
35 * @param text text k zobrazení
36 * @param kde id prvku, do kterého se má text vypsat
37 **/
38function zobraz(text, kde) {
39    document.getElementById(kde).innerHTML = text;
40}
41
42/**
43 * Zobrazí text ve výstupním poli.
44 * @param text text k zobrazení
45 **/
46function zobrazVystup(text) {
47    zobraz(text, vystupniPole);
48}
49
50/**
51 * Zobrazí text ve poli pro nápovědu.
52 * @param text text k zobrazení
53 **/
54function zobrazNapovedu(text) {
55    zobraz(text, napovedniPole);
56}
57
58/** Jednoduchá AJAXová funkce, načte obsah souboru a zobrazí ho ve výstupním okně. */
59function demo() {
60    if (ajax.readyState == 4 || ajax.readyState == 0) {
61        ajax.open("GET", 'ahoj.html', true);
62        ajax.onreadystatechange = demoVypis;
63        ajax.send(null);
64    }
65    //zobrazNapovedu('Nějaká nápověda k danému příkazu.');
66    //zobrazNapovedu(escape(getSQL()));
67}
68
69/** Pomocná funkce – postará se o vypsání v pravou chvíli. */
70function demoVypis() {
71    if (ajax.readyState == 4) {
72        zobrazVystup(ajax.responseText);
73    }
74}
Note: See TracBrowser for help on using the browser.