Custom Query (7 matches)

Filters
 
Columns

Show under each result:


Status: closed (2 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#2 Pamatovat si zkušební příjemce fiki vylepšení blokuje SuperPošťák 1.1
#4 Formát zpráv: HTML i prostý text fiki vylepšení blokuje SuperPošťák 1.1

Status: new (5 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#3 Doplňovat doménu fiki vylepšení kritické SuperPošťák 1.2
#1 Příjemce v kopii fiki vylepšení významné SuperPošťák 1.2
#5 Odebírání více příjemců současně fiki vylepšení nepodstatné SuperPošťák 1.2
#6 Automatické doplňování fiki vylepšení nepodstatné SuperPošťák 1.2
#7 Parametrizovatelné zprávy fiki vylepšení nepodstatné SuperPošťák 1.2
Note: See TracQuery for help on using queries.