Changeset 11:c1246cbb7f4c

Show
Ignore:
Timestamp:
11/29/11 17:13:30 (11 years ago)
Author:
František Kučera <franta-hg@…>
Branch:
default
Message:

Zprávy budeme posílat s hlavičkou Precedence: bulk

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • java/Postak/src/cz/frantovo/postak/Postak.java

  r5 r11  
  2323public class Postak {    
  2424     
  25     private static Logger log = Logger.getLogger(Postak.class.getName()); 
   25    private static final Logger log = Logger.getLogger(Postak.class.getName()); 
  2626    /** Regulární výraz pro správnou e-mailovou adresu */ 
  2727    private static String REGULARNI_EMAIL = "^[_a-zA-Z0-9\\.\\-]+@[_a-zA-Z0-9\\.\\-]+\\.[a-zA-Z]{2,4}$"; 
   
  5555                if (new File(nastaveni.getCestaKCertifikatum()).exists()) { 
  5656                    System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", nastaveni.getCestaKCertifikatum()); 
  57                     log.log(Level.INFO, "Používám vlastní důvěryhodné certifikáty: " + nastaveni.getCestaKCertifikatum()); 
   57                    log.log(Level.INFO, "Používám vlastní důvěryhodné certifikáty: {0}", nastaveni.getCestaKCertifikatum()); 
  5858                } 
  5959                /** TODO: neřídit se číslem portu, ale přidat příznak pro šifrování */ 
   
  9191            naplnPrijemce(mimeZprava, zprava); 
  9292            mimeZprava.setSubject(zprava.getPredmet()); 
  93             mimeZprava.setHeader("User-Agent", "http://frantovo.cz/projekty/SuperPostak/ | https://posta.veverka.ch/posta/"); 
   93            mimeZprava.setHeader("User-Agent", "https://frantovo.cz/projekty/SuperPostak/"); 
   94            mimeZprava.setHeader("Precedence", "bulk"); 
  9495            if (zprava.isFormatHTML()) { 
  9596                mimeZprava.setText(zprava.getText(), "UTF-8", "html"); 
   
  146147    private static boolean zkontrolujAdresu(InternetAddressKomu a) { 
  147148        if (a.getTyp() == null) { 
  148             log.log(Level.WARNING, "Neplatná adresa (typ): " + a.getAddress()); 
   149            log.log(Level.WARNING, "Neplatná adresa (typ): {0}", a.getAddress()); 
  149150            return false; 
  150151        } 
  151152 
  152153        if (a.getAddress() == null || a.getAddress().length() < 1) { 
  153             log.log(Level.WARNING, "Neplatná adresa (address): " + a.getPersonal()); 
   154            log.log(Level.WARNING, "Neplatná adresa (address): {0}", a.getPersonal()); 
  154155            return false; 
  155156        } 
  156157 
  157158        if (!zkontrolujAdresu(a.getAddress())) { 
  158             log.log(Level.WARNING, "Adresa nevyhovuje regulárnímu výrazu: " + a.getAddress()); 
   159            log.log(Level.WARNING, "Adresa nevyhovuje regulárnímu výrazu: {0}", a.getAddress()); 
  159160            return false; 
  160161        }